Miramarska bb - Studentska sportska dvorana MARTINOVKA / Tel: +385 (1) 6170 678
 
 

O nama

 

Povijest Hrvatske akademske športske udruge SUBOS počinje 2001. godine, kada je u sklopu nastave Tjelesnog odgoja na Fakultetu elektrotehnike i računarstva osnovana sekcija za samoobranu, te je istog dana održan i prvi trening. Sekcija je brojala dvadesetak članova, a pohađali su je studentice i studenti s FER-a.

 

Krajem 2004 godine Ilija Ćavarević, Mate Omazić i Saša Žigić, tada studenti, a danas diplomirani inženjeri elektrotehnike, osnivaju studentsku udrugu kojoj daju naziv SUBOS, te počinju sa stvaranjem najveće studentske sportske udruge u Republici Hrvatskoj kroz koju će proći tisuće i tisuće mladih...

 

 

Rad udruge se sistematizira, a u program se uvode novi sportovi i vještine. Osiguravaju se dodatni termini za treninge, unaprjeđuje se kvaliteta treninga, osmišljena je nova organizacija, ulaže se u marketing i novu opremu, educiraju se treneri, organiziraju se razna gostovanja, izleti, turniri, sportski i kulturni događaji, sudjeluje se u društvenom radu i studentskom aktivizmu – SUBOS postaje sve popularniji… Članova je sve više i postižu se vrhunski sportski rezultati.

Sredinom 2006. godine SUBOS postaje jednim od osnivača Zagrebačkog sveučilišnog sportskog saveza, u sklopu kojeg djeluje i danas.

SUBOS osniva nove sekcije, pa se tako uvode sekcije salse, cheerleadinga, nogometa, košarke, i atletike. Krajem 2006. godine udruga dobiva novi naziv – HRVATSKA AKADEMSKA ŠPORTSKA UDRUGA SUBOS. Pod tim nazivom udruga djeluje i danas, trudeći se omogućiti svakoj studentici i studentu bavljenje sportom i nezaboravnu zabavu.

 

Misija

 

Promoviranje sporta u akademskoj zajednici. Poticanje mladih na zdrav život i bavljenje sportom. Poticanje studenata na učenje. Promoviranje izvrsnosti. Njegovanje Fair play-a. Umrežavanje.

 

Vizija

 

Biti najveća studentska sportska udruga u Republici Hrvatskoj koja će postavljati najviše organizacijske standardne, ostvarivati najviše sportske rezultate, te biti sinonim za bavljenje sportom i umrežavanje u akademskoj zajednici.

 

Suradnja

 

SUBOS je član Zagrebačkog sveučilišnog športskog saveza, koji je punopravni član Hrvatskog olimpijskog odbora, Zagrebačkog športskog saveza, Hrvatskog sveučilišnog športskog saveza, te International University Sports Federation.