Miramarska bb - Studentska sportska dvorana MARTINOVKA / Tel: +385 (1) 6170 678
 
 

Ostalo

 

SUBOS tulumi se održavaju nekoliko puta godišnje, sve informacije budu objavljene na našoj FACEBOOK stranici :)